Skip links

ЦЕЛИ

Осигуряване и поддържане качеството на предлаганите продукти

Грижа за клиента

Висока информираност относно маркетинг кампании и услуги към своите партньори

Политка за поддръжане на лоялна програма

ПОЛИТИКА

Нашата компания следва неотменимата и категорична позиция, а именно търговската й политика да е насочена към непрекъснато и всеобхватно отговаряне на потребностите, изискванията и стремежа за удовлетворяване на своите клиенти, осигурявайки им устойчиво качество и обслужване. Бензиностанции Бенита работи и се развива на търговския пазар запазвайки и успявайки да отговори на ценовите изисквания на пазара във Варна и не само, като първа предложи блендирани горива на достъпни и пазарни цени.