Skip links

Отстъпка от 25 ст. за литър

Уважаеми клиенти,
Във връзка с много запитвания от ваша страна ви съобщаваме, че във всички наши бензиностанции BENITA / без модулите на самообслужване / можете да се възползвате от предоставената от Правителството на Република България отстъпка от 25 ст. за литър гориво заедно с допълнителната отстъпка от клубна карта BENITA / +0.05лв за А95 или Дизел и +0,03лв за ВВГ или Метан /.
Ползването става само при следните условия:
✅ Отстъпката се отнася за горива: дизел, бензин А95, втечнен въглеводороден газ (ВВГ), компресиран природен газ (КПГ), като се предоставят за най-евтиното гориво от посочения вид, предлагащ се на обекта;
✅ Автомобилът, който използвате, трябва да бъде регистриран на физическо лице, а ако е на лизинг да бъдете вписан като лизингополучател;
✅ Талонът на автомобила, трябва да бъде предоставен на касата за верификация. Във фискалния документ се вписва регистрационният номер на автомобила. Компенсацията се предоставя само на автомобили с БЪЛГАРСКА РЕГИСТРАЦИЯ;
✅ Фискалният документ, който ще получите, не може да се използва за разходни и отчетни цели на ЮЛ;
✅ Помощта е позволена само за гориво, заредено директно в резервоара на автомобила /без туби, варели или други съдове/
✅ МПС от категории различни от M1, M1G и L нямат право на компенсация (напр. N1 и др.)
✅ Физическо лице – получател по компенсацията няма право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност за начислен данък върху добавената стойност, посочен в издадени фактури, за които е ползвал компенсация, и разходът, отчетен по тези фактури, не се признава за данъчни цели.

Коментарине на публикация