Най-хитрите автомобилни джаджи за лятото.
August 13, 2017
комплимент Бенита
December 13, 2017

Какви глоби за нарушения се плащат в Европа?

Някои от цифрите са доста стресиращи

Зимните месеци не са особено подходящи за пътувания с автомобил, но със сигурност има хора, които ще тръгнат на път по празниците за чужбина. Шофьорите ни тирове и международни автобуси – също. За всички тях това четиво може да бъде доста полезно, защото ще разберат какво ги очаква при неспазване на правилника за движение в страните от Европа. Данните са на изданието dalnoboi.org, като в тях е включена и България.

Aвстрия
• употреба на алкохол – от 300 евро (максимално допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 30 евро
• над 50 км/ч превишение на скороста – 2180 евро
• преминаване на червено – от 70 евро
• неправилно изпреварване – от 70 евро
• неправилно паркиране – от 20 евро
• разговор по мобилен телефон – 50 евро
• каране без предпазен колан – от 35 евро

Белгия
• употреба на алкохол – от 150 евро (макс. сопустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 100 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 300 евро
• преминаване на червено – от 165 евро
• неправило изпреварване – от 165 евро
• неправилно паркиране – от 55 евро
• разговор по мобилен телефон – от 110 евро
• каране без предпазен колан – от 110 евро

Босна и Херцеговина

• употреба на алкохол – от 200 евро (макс. допустими промили – 0,3)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 25 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 200 евро
• преминаване на червено – от 150 евро
• неправилно изпреварване – от 150 евро
• неправилно паркиране – 25 евро
• разговор по мобилен телефон – от 10 евро
• каране без предпазане колан – от 20 евро
България
• употреба на алкохол – от 255 евро (макс. допустими промили -0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 25 евро
• над 50 км/ч превишение на скорости – от 120 евро
• преминаване на червено – от 50 евро
• неправилно изпреварване – от 25 евро
• неправилно паркиране – 5 евро
• разговор по мобилен телефон – 25 евро
• каране без предпазен колан – 25 евро

Великобритания
• употреба на алкохол – до 5980 евро (макс. допустими промили – 0,8)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 120 евро
• над 50 км/ч превишение на скороста – до 2990 евро
• преминаване на червено – от 1200 евро
• неправилно изпеварване – от 120 евро
• неправилно паркиране – от 85 евро
• разговор по мобилния телефон – от 120 евро
• каране без предпазен колан – до 595 евро

Унгария

• употреба на алкохол – до 970 евро (макс. допустими промили – 0,0)
• 20 км/ч превишение на скоростта – до 100 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 190 евро
• минаване на червено – 325 евро
• неправилно изпреварване – до 325 евро
• неправилно паркиране – до 165 евро
• разговор по мобилния телефон – до 100 евро
• каране без предпазен колан: от 50 евро

Германия
• употреба на алкохол – от 500 евро (макс. допустими промили – 0,2)
• 20 км/ч превишение на скороста – до 35 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 240 евро
• минаване на червено – от 90 до 320 евро
• неправилно изпреварване – 30 до 250 евро
• неправилно паркиране – от 10 до 70 евро
• разговор по мобилния телефон – 40 евро
• каране без предпазен колан – 30 евро

Гърция
• употреба на алкохол – от 80 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 100 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 350 евро
• преминаване на червено – от 350 евро
• неправилно изпреварване – от 350 евро
• неправилно паркиране – от 40 евро
• разговор по мобилния телефон – 100 евро
• каране без колан – от 350 евро

Дания
• употреба на алкохол – до размер на една работна заплата (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 135 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 335 евро
• преминаване на червено – 270 евро
• неправилно изпреварване – 270 евро
• неправилно парткиране – от 70 евро
• разговор по мобилния телефон – 200 евро
• каране без предпазен колан – 200 евро

Ирландия
• употреба на алкохол – от 200 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 80 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 80 евро
• преминаване на червено – от 80 евро
• неправилно изпреварване – от 80 евро
• неправилно паркиране – от 40 евро
• разговор по мобилния телефон – от 60 евро
• каране без предпазен колан – от 60 евро

Исландия
• употреба на алкохол – от 450 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 60 евро
• над 50 км/ч превишение на скороста – от 90 евро
• преминаване на червено – от 100 евро
• неправилно изпреварване – от 90 евро
• неправилно паркиране – от 10 евро
• разговор по мобилния телефон – 65 евро
• каране без предпазен колан – 30 евро

Испания
• употреба на алкохол – от 500 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 100 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 600 евро
• преминаване на червено – 200 евро
• неправилно изпреварване – от 200 евро
• неправилно паркиране – до 200 евро
• разговор по мобилния телефон – от 200 евро
• каране без предпазен колан – от 200 евро

Италия

• упротреба на алкохол – от 530 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скороста – от 170 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 530 евро
• преминаване на червено – от 170 евро
• неправилно изпреварване – от 85 евро
• неправилно паркираве – от 40 евро
• разговор по мобилния телефон – от 160 евро
• каране без предпазен колан – от 80 евро

Кипър
• употреба на алкохолол – от 100 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 35 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 85 евро
• преминаване на червено – от 85 евро
• неправилно изпреварване – от 85 евро
• неправилно паркиране – от 85 евро
• гразговор по мобилния телефон – 85 евро
• каране без предпазен колан – 85 евро

Латвия

• употреба на алкохол – от 210 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 10 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 110 евро
• преминаване на червено – от 30 евро
• неправилно изпреварване – от 20 евро
• неправилно паркиране – от 30 евро
• разговор по мобилния телефон – от 15 евро
• каране без колан – от 30 евро

Литва
• употреба на алкохол – от 290 евро (макс. допустими промили – 0,4)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 10 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 290 евро
• преминаване на червено – от 115 евро
• неправилно изпреварване – от 115 евро
• неправилно паркиране – от 30 евро
• разговор по мобилния телефон – от 30 евро
• каране без колан – от 30 евро

Люксембург
• употребана алкохол – от 100 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 50 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 145 евро
• преминава на червено – 145 евро
• неправилно изпреварване – 145 евро
• неправилно паркиране – от 25 евро
• разговор по мобилния телефон – 75 евро
• каране без колан – 75 евро

Малта

• упротребана алкохол – от 1200 евро (макс. допустими промили – 0,8)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 70 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 70 евро
• преминаване на червено – от 60 евро
• неправилно изпреварване – от 25 евро
• неправилно паркиране – от 25 евро
• разговор по мобилния телефон – от 25 евро
• каране без колан – от 25 евро

Македония
• употреба на алкохол – от 250 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 20 евро
• над 50 км/ч превишение скоростта – от 45 евро
• преминаване на червено – от 300 евро
• неправилно изпреварване – от 35 евро
• неправилно паркиране – от 45 евро
• разговор по мобилния телефон – 45 евро
• каране без колан – 20 евро

Холандия
• употреба на алкохол – от 360 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 160 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 530 евро
• преминаване на червено – 230 евро
• неправилно изпреварване – 230 евро
• неправилно парсиране – от 90 евро
• разговор по мобилния телефон – 230 евро
• каране без предпазен колан – 140 евро

Норвегия

• упротреба на алкохол – 600 евро (макс. допустими промили -0,2)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 430 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 940 евро
• преминаване на червено – 630 евро
• неправилно изпреварване – 630 евро
• неправилно паркиране – от 90 евро
• разговор по мобилния телефон – 160 евро
• каране без предпазен колан – 90 евро

Полша
• употреба на аркохол – от 145 евро (макс. допустими промили – 0,2)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 25 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 100 евро
• преминаване на червено – от 75 евро
• неправилно изпреварване – от 60 евро
• неправилно паркиране – от 25 евро
• разговор по мобилния телефон – от 50 евро
• каране без презпазен колан – от 25 евро

Португалия

• употреба на алкохол – от 250 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скороста – от 60 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 120 евро
• преминаване на червено – от 120 евро
• неправилно изпреварване – от 120 евро
• неправилно паркиране – от 30 евро
• разговор по мобилния телефон – от 120 евро
• каране без предпазен колан – от 120 евро

Румъния
• употреба на алкохол – от 150 евро (макс. допустими промили – 0,0)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 100 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 150 евро
• преминаване на червено – от 65 евро
• неправилно изпреварване – от 100 евро
• неправилно паркиране – от 30 евро
• разговор по мобилния телефон – 65 евро
• каране без предпазен колан – от 30 евро

Сърбия
• употреба на алкохол – от 45 евро (макс. допустими промили – 0,3)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 50 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – до 130 евро
• преминаване на червено – от 130 евро
• неправилно изпреварване – от 50 евро
• неправилно паркиране – от 45 евро
• разговор по мобилния телефон – от 25 евро
• каране без предпазен колан – 45 евро

Словакия
• употреба на алкохол – от 450 евро (макс. допустими промили – 0,0)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 50 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 350 евро
• преминаване на червено – 150 евро
• неправилно изпреварване – 150 евро
• неправилно паркиране – от 30 евро
• разговор по мобилния телефон – от 60 евро
• каране без предпазен колан – от 20 евро

Словения
• употреба на алкохол – от 300 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 50 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 300 евро
• преминаване на червено – 250 евро
• неправилно изпреварване – от 500 евро
• неправилно паркиране – от 40 евро
• разговор по мобилния телефон – 120 евро
• каране без предпазен колан – 120 евро

Турция

• употреба на алкохол – от 230 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 55 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 75 евро
• преминаване на червено – от 55 евро
• неправилно изпреварване – от 75 евро
• неправилно паркиране – от 25 евро
• разговор по мобилния телефон – от 25 евро
• каране без предпазен колан – от 25 евро

Финландия
• употреба на алкохол – 15 дневни заплати (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скорост – от 70 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – 14 дневни заплати
• преминаване на червено: от 10 дневни заплати
• неправилно изпреварване: от 10 дневни заплати
• неправилно паркиране: от 20 до 80 евро
• разговор по мобилния телефон – до 115 евро
• каране без предпазен колан – 35 евро

Франция
• упротреба на алкохол – 135 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 135 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – 1500 евро
• преминаване на червено – от 135 евро
• неправилно изпреварване – от 135 евро
• неправилно паркиране – от 15 евро
• разговор по мобилния телефон – от 135 евро
• каране без предпазен колан – от 135 евро

Хърватия
• употреба на алкохол – от 90 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – до 65 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 660 евро
• преминаване на червено – от 260 евро
• неправилно изпреварване – от 90 евро
• неправилно паркиране – от 40 евро
• разговор по мобилния телефон – 65 евро
• каране без колан – 65 евро

Черна Гора
• употреба на алкохол – от 70 евро (макс. допустими промили – 0,3)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 70 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 150 евро
• преминаване на червено – от 70 евро
• неправилно изпреварване – от 70 евро
• неправилно паркиране – от 60 евро
• разговор по мобилния телефон – от 60 евро
• каране чез колан – от 40 евро

Чехия
• употреба на алкохол – от 100 евро (макс. допустими промили – 0,0)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 60 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 200 евро
• преминаване на червено – от 100 евро
• неправилно изпреварване – от 200 евро
• неправилно паркиране – от 60 евро
• разговор по мобилния телефон – от 60 евро
• каране без предпазен колан – 80 евро

Швейцария
• употреба на алкохол – от 495 евро (макс. допустими промили – 0,5)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 150 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 60 дневни заплати
• преминаване на червено – от 205 евро
• неправилно изпреварване – от 245 евро
• неправилно паркиране – от 35 евро
• разговор по мобилния телефон – от 85 евро
• каране без предпазен колан – от 50 евро

Швеция
• употреба на алкохол – 40 дневни заплати (макс. допустими промили – 0,2)
• 20 км/ч превишение на скоростта – от 270 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – от 450 евро
• преминаване на червено – от 280 евро
• неправилно изпреварване – от 280 евро
• неправилно паркиране – от 20 евро
• разговор по мобилния телефон – от 170 евро
• каране без предпазен колан – от 170 евро

Естония
• употреба на алкохол – от 400 евро (макс. допустими промили – 0,2)
• 20 км/ч превишение на скоростта – до 120 евро
• над 50 км/ч превишение на скоростта – до 800 евро
• преминаване на червено – до 400 евро
• неправилно изпреварване – до 385 евро
• неправилно паркиране – от 40 евро
• разговор по мобилния телефон – до 200 евро

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *